Online Clinical Research Tools

 1 การสร้าง EzForm 

 2 การสร้างคำถาม 

 3 การกำหนดความยาวให้กับคำถาม 

 4 การเปลี่ยนสีคำถาม 

 5 การเปลี่ยนสีพื้นหลังคำถาม 

 6 การใส่ไอคอนให้กับคำถาม 

 7 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับคำถาม 

 8 การตั้งค่าขั้นนสูงให้กับคำถาม 

 9 การกำหนด Validations ให้กับคำถาม 

 10 การกำหนดค่าอัตโนมัติให้กับคำถาม 

 11 การเชื่อมฟอร์ม 

 12 การสร้างคำถามเพื่อรับค่าเลขบัตรประชาชน 

 13 การใช้งานประเภทคำถาม compoent 

 14 การใช้งานประเภทคำถาม Reference fied 

 15 การใช้งานประเภทคำถาม Auto number 

 16 การใช้งานประเภทคำถาม Data table 

 17 การใช้งานประเภทคำถาม Drawing pad 

 18 การสร้างประเภทคำถามแบบ Choice ตัวเลือก 

 19 การซ่อนแสดง คำถาม 

 20 การตั้งค่า EzForm 

 21 การใส่โค้ดเสริมให้กับ EzForm 

 22 การกำหนดคุณสมบัติให้กับ EzForm 

 23 การ Export Form 

 24 การ Import Form 

 25 การ Clone Form 

 26 การลบฟอร์ม 

 27 การสร้าง Token เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอิน 

 28 การบันทึกข้อมูล EzForm